Hekimlere Yönelik Temel ve Güncel Hematoloji Eğitimi

Giriş

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Tam Kan Sayımının Değerlendirilmesi, Demir Eksikliği, Makrositer Anemi, Pansitopenili Olguya Yaklaşım, Erişkin Anemili Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Eyüp Naci Tiftik

Çocukluk Çağı Döneminde Anemilere Yaklaşım:
Hemoglobinopati ve Diğer Anemilerin Ayırımı; Çocukluk Çağı Anemilerinde Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Tülin Tiraje Celkan

Lökopeni, Lökositoz, Trombositoza Nasıl Yaklaşılmalı?
Olgular ile Değerlendirme

Dr. Eyüp Naci Tiftik

Kanama ve Tromboz, Trombositopenili Olguya Yaklaşım;
Kanama ve Trombozda Akılcı İlaç Kullanımı

Dr. Ahmet Muzaffer Demir

Lenfadenopatili Hastalara Yaklaşım;
Çocuk ve Erişkin Farklı mı?
Olgular ile Örnekler

Çocukluk Çağı;
Dr. Tülin Tiraje Celkan

Erişkin:
Dr. Meltem Kurt Yüksel

Kemik Ağrısı, Sedimentasyonu Yüksek Hastaya Yaklaşım

Dr. Güner Hayri Özsan

Kök Hücre Nakli Kime Ne Zaman, Nasıl Yapılır?
Nasıl Verici Olunur?

Teknik Kısım:
Dr. İlknur Kozanoğlu

Uyumlu Verici Sonrası Durum:
Dr. Meltem Kurt Yüksel